Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej (dalej jako "Strona"). Administratorem danych osobowych jest Magdalena Szarek Maestic Dental Studio, ul. Myśliwska 57, 30-718 Kraków, NIP: 6562224386.

Zbieranie danych osobowych

Zbieramy następujące dane osobowe: email osoby kupującej, imię i nazwisko osoby obdarowanej, kwota vouchera oraz dane związane z płatnościami online. Te dane są niezbędne do realizacji zakupu voucherów prezentowych na naszej Stronie.

Cel i okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zakupu voucherów prezentowych oraz świadczenia usług związanych z ich użytkowaniem. Będą one przechowywane przez okres 1 roku od daty zakupu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych, tj. Magdalena Szarek Maestic Dental Studio, ul. Myśliwska 57, 30-718 Kraków, NIP: 6562224386 oraz przez podmioty realizujące płatności online (PayU S.A.).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom realizującym płatności online (PayU S.A.).

Prawa osoby, której dane dotyczą

W przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, przysługują jej następujące prawa:

W celu wykorzystania powyższych praw prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych poprzez adres email: vouchery@maestic.pl

W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza prawo, ma prawo do składania skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Personalnych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o plikach cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane do przechowywania informacji o preferencjach użytkownika, a także do zbierania informacji o aktywności użytkownika na stronie. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies: